IZIDOR JESENKO S.P.
DOMAČA OBRT
 
 
 
Špičaki - ročno izdelani strešniki z dolgoletno tradicijo. Več o...
 
 

Špičak

Ročno izdelani strešniki - Špičak imajo za seboj dolgoletno tradicijo. Cementni špičaki in sistem pokrivanja streh z njimi sodijo danes v okvire naše kulturne dediščine. Zato je kritina ena od tistih, ki se uporablja pri...

VEČ O...

Čipke in okvirji

Bogato izročilo klekljanja in tradicija izdelovanja čipk na območju Poljanske doline med Žirmi in Škofjo Loko izvira že iz konca 19. stoletja. Prav čipka je tisti izviren izdelek v katerega je vpeto mnogo...

VEČ O...

 

Fotografija

S fotografijo sem se začel ukvarjati že v osnovni šoli, malo bolj resneje pa med šolanjem na Šoli za oblikovanje v Ljubljani. Največ fotografiram naravo, domačo krajino, kmečka opravila in ljudi na podeželju..

VEČ O...